Tørrelofter

Sidder du i ejendom, hvor taget mangler at blive skiftet?

Renovering af ejendommen uden omkostninger

Princippet er enkelt: Loftet byttes til et nyt tag. Det betyder, at ejerforeningen ikke har noget ansvar for ombygningen, og at entreprisen ene og alene ligger hos Jels Huse.

Ved at omdanne traditionelle pulterrum og tørrerum til beboelse, opnår ejendommen og dens beboere en række fordele:

 • Nyt tag
 • Etablering af nye pulterrum i kælderen
 • Alle uforudsete udgifter betales af Jels Huse
 • Mindre fordelingstal og dermed reducerede fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed
 • Værdistigning af de enkelte ejerlejligheder pga. ejendommens bedre stand
 • Besparelse i varmeregnskabet med nyt tag og dermed bedre isolering
 • Udarbejdelse af salgsaftale
 • Udarbejdelse af omfangsbeskrivelse og projekt
 • Opmåling af de nye lejligheder og ændring af fordelingstal
 • Gennemgang og mangelafhjælpning
 • Slutaflevering af ejendommen til ejerforeningen og lejlighederne til de nye ejere
 • Alle nødvendige forsikringer i byggeperioden
 • Bortkørsel af affald
 • Slutrengøring

Videoer

Afspil video

Afspil video

Afspil video