Om Jels Huse

Jels Huse er et firma med ekspertise i renovering af ejendomme uden omkostninger

Jels Huses kunder er hovedsagligt ejer- og andelsforeninger, som sidder med et tag, der trænger til at blive skiftet eller en ejendom, der generelt har brug for en kærlig hånd. Man kan i bytte for sit loftrum få et nyt gratis tag – helt uden omkostninger.

Firmaet blev oprindeligt stiftet i 1992, som et almindeligt tømrer-og snedkerfirma ejet af Torben M. Jensen privat. Med tiden udviklede det sig til nybyg af familiehuse, som blev opført i det meste af Danmark (heraf navnet Jels Huse). Det første loftrum blev ombygget til beboelse i 1995 og sidenhen en del flere. I 2006 blev firmaet omlagt fra privatejet til selskabsform, som det forefindes i dag.

Med 40 år i branchen, er vi en troværdig samarbejdspartner med blik for detaljen, og evner at overholde den aftalte tidsplan. Ved et samarbejde med Jels Huse, kan I forvente, at arbejdet bliver udført ordenligt, hvor der bliver gjort en dyd ud af at holde byggepladsen præsentabel under hele udarbejdelsen. Vi sørger nemlig for at matche vores projekter med de rette håndværkere, der lever op til Jels Huses krav og standarder. Med andre ord; hos Jels Huse er kunden i fokus, det vil sige, at det, der bliver aftalt, altid bliver overholdt.

Arbejdsgangen ved ombygning af loft til beboelse

Byggeri og renovering er kompliceret. Vi ønsker hos Jels Huse at gøre det komplicerede projekt ukompliceret og bekvemt for jer før, under og efter projektet. Her er et kort oprids af arbejdsgangen, inden I som andels- eller ejerforening kan stå tilbage med en renoveret ejendom.

  • En besigtigelse af loftet, som foreningen ønsker at frasælge, og en uforpligtende snak med bestyrelsen om, hvad der er af ønsker til forbedring af ejendommen
  • Ud fra de ønsker, der er til forbedring af ejendommen, vil der blive sammensat et tilbud på, hvad vi kan tilbyde i bytte for loftrummet.
  • Såfremt bestyrelsen beslutter at gå videre med vores tilbud, vil der typisk skulle forlægges en generalforsamling, hvor vi gerne deltager og svarer på spørgsmål fra de fremmødte.
  • Forefindes der på generalforsamlingen et flertal for at gøre brug af tilbuddet, skal I som ejer-eller andelsforening hyre en advokat. Vi anbefaler også, at I samtidig entrerer med et rådgivende ingeniør-eller arkitektfirma som jeres byggetekniske rådgiver, der skal bistå jer under hele byggeforløbet.
  • Vi laver et udkast til en kontrakt, som bliver gennemgået af begge parters advokater.
  • I skal som ejer- eller andelsforening konkretisere, hvad I ønsker at frasælge. Dette gøres via jeres advokat og landinspektør, som laver et rids over det areal, der ønskes frasolgt.
  • Jeres advokat sørger for, at de respektive lån i de eksisterende lejligheder relakseres.
  • Herfra overtager vi det videre forløb med arkitekt, statiske beregninger, byggeansøgning til kommunen, finansiering og risiko.
  • Byggestart og tidsintervallet for byggeriet vil være nedfældet i kontrakten.
  • Ved at afsluttet byggeri vil de nye lejligheder blive solgt eller lejet ud af os.

Kunderne siger

Carsten j. Christensen, Formand for ejerforeningen, Louisegaarden

"Projektet medførte naturligvis en række gener for beboerne (støv, støj og midlertidige afbrydelse af el, vand og varme), men takket være Torben's og hans medarbejderes endog meget positive og konstruktive tilgang, blev projektet gennemført til alles tilfredshed og med et resultat, som vi alle er meget tilfredse med!"

Lars Juul Nielsen, Formand for ejerforeningen, Ålborggade 28

"Under forløbet blev der efter ejerforeningens ønske ændret på detaljer i aftalen samt tilføjet småopgaver, som det fandtes hensigtsmæssigt at få udført. Alt sammen klaredes med stor fleksibilitet, høj kvalitet og stort set uden omkostninger for ejerforeningen​."

Karen Frost, Formand for ejerforeningen, Kaserneboulevarden 21

"Ved byggeriets afslutning fik vi gennemgået tagkonstruktionen og lejligheder af uvildig fagmand, som kun havde rosende ord til overs for byggeriet, det var udført efter bedste håndværksmæssige standarder og med gode materialer."

Susanne Munch, Formand for ejerforeningen, Otto Ruds Gade 11

"Der er kun anvendt de bedste materialer i byggeriet, alle byggestandarder er overholdt, og det håndværksmæssige arbejde fås ikke bedre. Derudover er alt foregået under forsvarlige forhold, både arbejdsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, og alle aftaler om arbejdstider og støj, samt oprydning og rengøring hver dag, er blevet overholdt."

Se vores referencer